Haber Detayı
10 Ocak 2013 - Perşembe 09:38 Bu haber 2206 kez okundu
 
T.C. BANAZ/UŞAK İCRA DAİRESİ 2012/97 TALİMAT TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Resmi İlan Haberi
T.C. BANAZ/UŞAK
İCRA DAİRESİ
2012/97 TALİMAT
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

  Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı: Bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilen taşınmazların cinsi, adedi, evsafı, kıymeti ve özellikleri belirlenen taşınmazlar, İcra İflas Kanununun 129.maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ; 1.TAŞINMAZIN; Tapu Kaydı : Uşak ili, Banaz ilçesi, Banaz Köyü, Aşağı Algın mevkii , 142 ada 1 parselde kayıtlı 566,85 m2 miktarlı tam hisseli Arsa vasfında kayıtlı taşınmaz mal. Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu boş arsa vasfında olduğu belirtilmiştir. 19.244,00-TL değer biçilmiştir. İMAR DURUMU :Banaz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar durumu ile ilgili yazısında parselin şehir imar planı K23-B-21-D paftasında yer aldığı, Parselasyon ve imar durumunun aynı olduğu-Parselin konut alanında kaldığı İnşaat nizamı ayrık nizam (A-2) Bodrum + 2 kat olduğu belirtilmiştir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı taşınmaz 19.244,00- TL Muhammen Bedelle 1. Satış 25.03.2013 tarihinde saat 14:00-14:10 arasında 2. Satış 04.04.2013 tarihinde saat 14:00-14:10 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır, taşınmazın kdv oranı % 18'dir 2.TAŞINMAZIN; Tapu Kaydı : Uşak ili, Banaz ilçesi, Banaz Köyü, Aşağı Algın mevkii, 143 ada 3 parselde 382,60 m2 miktarlı tam hisse Arsa vasfında kayıtlı taşınmaz. Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu boş arsa vasfında olduğu belirtilmiştir. 16.044,00 TL değer biçilmiştir. İMAR DURUMU : Banaz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar durumu ile ilgili yazısında parselin şehir imar planı K23-B-21-D paftasında yer aldığı, Parselasyon ve imar durumunun aynı olduğu-Parselin konut alanında kaldığı inşaat nizamı ayrık nizam (A-2) Bodrum + 2 kat olduğu belirtilmiştir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı taşınmaz 16.044,00- TL Muhammen Bedelle 1. Satış 25/03/2013 tarihinde saat 14:15-14:25 arasında 2. Satış 04.04.2013 tarihinde saat 14:15-14:25 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır, taşınmazın kdv oranı % 18'dir 3. TAŞINMAZIN; Tapu Kaydı : Uşak İli , Banaz ilçesi, Banaz Köyü, Aşağı Algın mevkii 143 ada 4 parselde, 183,84 m2 miktarlı tam hisse Arsa vasfında kayıtlı taşınmaz. Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu boş arsa vasfında olduğu belirtilmiştir. 6.222,00-TL değer biçilmiştir. İMAR DURUMU : Banaz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar durumu ile ilgili yazısında parselin şehir imar planı K23-B-21-D paftasında yer aldığı. Parselasyon ve imar durumunun aynı olduğu-Parselin konut alanında kaldığı inşaat nizamı ayrık nizam (A-2) Bodrum + 2 kat olduğu belirtilmiştir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı taşınmaz 6.222,00- TL Muhammen Bedelle 1. Satış 25/03/2013 tarihinde saat 14:30-14:40 arasında 2. Satış 04.04.2013 tarihinde saat 14:30-14:40 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır, taşınmazın kdv oranı % 18'dir 4. TAŞINMAZIN ; Tapu Kaydı : Uşak ili , Banaz ilçesi, Banaz Köyü, Aşağı Algın mevkii 143 ada 5 parselde , 312,76 m2 miktarlı tam hisse Arsa vasfında kayıtlı taşınmaz. Hali hazır durumu ve evsafı : Kesinleşen bilirkişi raporunda çevrede yapılan inceleme ve araştırma sonucu boş arsa vasfında olduğu belirtilmiştir. 10.608,00-TL değer biçilmiştir. İMAR DURUMU : Banaz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar durumu ile ilgili yazısında parselin şehir imar planı K23-B-21-D paftasında yer aldığı. Parselasyon ve imar durumunun aynı olduğu - Parselin konut alanında kaldığı inşaat nizamı ayrık nizam (A-2) Bodrum + 2 kat olduğu belirtilmiştir. Cinsi, niteliği, adedi ve önemli özellikleri yazılı taşınmaz 10.608,00-TL Muhammen Bedelle 1. Satış 25/03/2013 tarihinde saat 14:45-14:55 arasında 2. Satış 04.04.2013 tarihinde saat 14:45-14:55 arasında Banaz Hükümet Konağı girişinde açık artırma suretiyle satılacaktır, taşınmazın kdv oranı % 18'dir. SATIŞ ŞARTLARI : 1- Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 04/04/2013 günü aynı yer ve saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satış Bedeli üzerinden % 18 KDV, Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları, teslim masrafları ihale alıcısından alınır. Bunlardan tapu satım harcı ve tellaliye resmi daha sonra ihale bedelinden mahsup edilir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (KDV, İhale Damga Resmi, Tapu Alım Harcı ve Teslim masrafları alıcıya, Tapu Satım Harcı, Tellaliye Harcı malı satılan borçluya aittir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkacabilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılan dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 7- Taşınmazlar 3402 Sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin uygulanma-sına tabidir. 8- Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere gazete ilanının İİK 127. Maddesi gereğince tebliğ hükmünde olduğu hususu ilan olunur. 03/01/2013 (İİK m.126)                                                                                                                                                                    ERSİN SİMİTCİ                                                                                                                                                      İCRA MÜDÜR YARDIMCISI                                                                                                                                                                       97365 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı